Toisen jäte on toiselle arvokas raaka-aine

Kiertotalouden keskeisenä ajatuksena on hyödyntää erilaisia materiaaleja tehokkaasti ja kestävän talouden periaatteita noudattaen sekä luonnonvaroja säästäen. Materiaalien tehokas kierto ja jätteen synnyn ehkäisy kuuluvat kiertotalouden johtoajatuksiin.

Honkajoki Oy:n toiminta perustuu kiertotalousmalliin. Kierrätämme maatiloilla, teurastamoilla ja lihanleikkaamoilla syntyneitä, syötäviksi kelpaamattomia eläinperäisiä sivutuotteita, jotka luokitellaan EU:n sivutuotelainsäädännössä jätteeksi. Honkajoen prosessin läpi kulkee suurin osa Suomessa syntyvästä teurasjätteestä, josta jalostetaan edelleen käytettävää raaka-ainetta energia-, rehu- ja lannoiteteollisuuden käyttöön. Kierrätysprosessin kautta ravintoketjusta lähtöisin olevat sivutuotteet palautuvat takaisin tuotantoketjuun. Myös keräily- ja logistiikkapalveluissa otamme huomioon ekologisen toimintatavan sekä kustannustehokkuuden.

Kehitämme toimintaamme koko ajan ja teemme töitä, jotta prosessimme toimisivat yhä luonnonmukaisemmin. Toimintamme Honkajoella on energian suhteen omavaraista ja kierrätysprosessin aikana toiminnasta syntyy positiivinen energiatase. Käsittelemme tuotannossamme ainoastaan luonnon omia raaka-aineita, jolloin lopputuotteemme ovat kierrätettäviä ja turvallisia ja muun muassa lannoitteiden osalta ne soveltuvat luomutuotantoon. Meillä on halu ja osaaminen kehittää suomalaista kiertotalousmallin mukaista konseptia siten, että sitä voitaisiin hyödyntää myös kehittyvissä maissa, joissa energia, jätteiden käsittely ja veden puhtaus ovat suuria haasteita.

Mitä Honkajoen kiertotalousmalli tarkoittaa?

Honkajoki kiertotalousmalli

Kierrätysprosessimme

Toimintaympäristössämme Honkajoella sijaitsee tuulipuisto, jossa tuotetaan tuulienergiaa. Lisäksi alueen kasvihuoneita ja puutarhoja lämmitetään Honkajoen hukkalämmöllä. Ympäristöystävälliset energiamuodot ja energiatehokkuus ovat koko tuotantoaluetta leimaavia tekijöitä.

Kierrätysprosessimme on pitkälle hiottu ja tarkkaan säädöksillä ohjeistettu toimintamalli, jonka tuloksena luonnon raaka-aineet palautuvat luontoon hyötykäyttöön.

  • Kuljetuspalvelumme noutaa eläinperäisen raaka-aineen käsiteltäväksi tehtaalle.
  • Tehdasprosessin aikana kerätty raaka-aine eritellään tarkan jaottelun mukaisesti.
  • Raaka-aineet jatkojalostetaan valmiiksi tuotteeksi, esimerkiksi lannoitteeksi, proteiineiksi tai biodieselin raaka-aineeksi.
  • Toimintamme on energian suhteen omavaraista. Kierrätysprosessin aikana toiminnastamme syntyy positiivinen energiatase.

 

”Kierrätysprosessimme on pitkälle hiottu ja tarkkaan säädöksillä ohjeistettu toimintamalli, jonka tuloksena luonnon raaka-aineet palautuvat luontoon hyötykäyttöön.”

Kari Valkosalo
Toimitusjohtaja, Honkajoki Oy

Yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja

Kari Valkosalo

+358 (0)10 834 6417

+358 (0)10 834 6400

kari.valkosalo@honkajokioy.fi