fbpx

Kehitys on asiakkaan, yrityksen ja ympäristön etu

Läpinäkyvän toimitusketjun, huolellisten toimintaprosessien ja perusteellisen laadunvalvonnan ansiosta voimme taata tuotteidemme korkean laadun ja turvallisuuden. Kehitämme aktiivisesti ratkaisuja ja tuotteita, jotka tukevat asiakkaitamme heidän liiketoiminnassaan. Avoin keskusteluyhteys sidosryhmiimme sekä yhteistyö yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa varmistaa, että saamme jatkuvasti uutta tietoa tuotteistamme ja voimme parantaa niiden turvallisuutta ja jalostusmahdollisuuksia entisestään.

Honkajoki Oy:n innovatiivinen sekä esimerkillinen toiminta ympäristön suojelussa ovat saaneet tunnustusta useilta eri tahoilta.

Huolellinen laadunvalvonta ehkäisee riskejä

Toimitamme asiakkaille ainoastaan tuotteita, jotka täyttävät niille asetetut vaatimukset. Valvomme aktiivisesti raaka-aineiden ja tuotteiden laatua, ja tuotteista tehdään useita erilaisia mikrobiologisia analyysejä sekä myyntierittäin, että päivittäisillä linjastolta otettavilla testeillä. Noudatamme monitorointiohjelmaa, joka määrittelee muun muassa tehtävät tutkimukset, analyysi- ja näytteenottomenetelmät sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Monitorointiohjelma koostuu lakisääteisistä hyvien hygieenisten käytäntöjen ja tuotantotapojen menettelytavoista. Laboratoriokumppaneinamme toimivat Eurofins Scientific Finland Oy, Seilab Oy, Fin FurLab Oy sekä Eviran laboratoriot.

Läheinen yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa

Teemme läheistä yhteistyötä eri tutkimuslaitosten kanssa kehittääksemme kiertotalouteen ja agroekologiaan pohjautuvia toimintoja ja prosesseja, ja hyödynnämme tutkimusten tuloksia aktiivisesti omissa tuotantomalleissamme. Työskentelemme aktiivisesti myös tuotantoprosesseissamme käytettyjen koneiden ja laitteiden valmistajien kanssa kehittääksemme teknologisia ratkaisujamme yhä pidemmälle. Tutkimusyhteistyötä teemme muun muassa VTT:n, Helsingin yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Lappeenrannan teknisen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Vaasan yliopiston sekä MTT:n kanssa.

Tehtävät tutkimukset

Salmonella

Botulinum toxin

Enterobakteerit

Anaerobiset mikrobit

Bakteerien kokonaismäärä

DNA-analyysi

Näytteenottomenetelmät

Tuotantolinjalta otetaan näytteitä jatkuvasti toiminnassa olevalla näytteenottimella.

Myyntierän keräilynäytteet kootaan yhdistelmänäytteeksi, joka toimitetaan omavalvontalaboratorioon analysoitavaksi.

Tarkastustiheys

Tuotantolinjaston näytteet kerätään päivittäin.

Näytteet analysoidaan myyntieräkohtaisesti.

Tulokset

Tulokset saadaan laboratoriosta viiden arkipäivän kuluessa.

Tulokset toimitetaan sähköisenä tulospalveluun ja allekirjoitetut analyysitodistukset postissa tehtaalle.

Tulokset säilytetään lukitussa kaapissa.

Korjaavat sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Tuotantolinja puhdistetaan ja pidetään siistinä tehtaan omavalvontaohjelman mukaisesti.

Tuotteet analysoidaan aina ennen tavaran toimittamista asiakkaalle.

Analyysien raja-arvojen ylittyessä tuotetta ei toimiteta asiakkaalle.

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme toimintaamme, palveluitamme ja tuotteitamme koskeviin kysymyksiisi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Ota yhteyttä