fbpx

Tillväxt genom återvinning

Honkajoki Ab bearbetar animaliska biprodukter som uppstår på finländska lantgårdar, slakterier och styckningsanläggningar och förädlar dem till organiska råvaror för användning i olika industribranscher. Samtidigt returnerar vi ansvarsfullt värdefulla näringsämnen som uppstår i naturens kretslopp, och vi förebygger uppkomsten av djurepidemier genom att på en global nivå främja en hygienisk behandling av biprodukter.

Luotettavuus

Tillförlitlighet

Vår verksamhet är ärlig och transparent i alla delar av vår affärsverksamhet.

Ympäristöystävällisyys

Miljövänlighet

Vi handlar enligt principerna för cirkulär ekonomi och agroekologi.

Innovatiivisuus

Innovativitet

Vi satsar ständigt på utveckling av våra produkter och tjänster.

TILLVÄXTINRIKTNING

Vi strävar efter en ledande ställning i alla delområden av vår affärsverksamhet.

Inhimillisyys

Mänsklighet

Vi sörjer för personalens hälsa och välbefinnande i vardagen.

”Under Honkajoki Ab:s 50-åriga resa har vi skapat ett koncept för cirkulär ekonomi, som idag är en av världens effektivaste och mest ansvarsfulla modeller för förädling av animaliska råvaror.”

- Kari Valkosalo, toimitusjohtaja

I Finland uppstår det som biprodukt av köttkonsumtionen årligen 250 000 ton animaliskt material som inte lämpar sig som livsmedel. Största delen av detta material transporteras till Honkajoki-koncernens produktionslinjer och förädlas till rena, säkra och högklassiga råvaror som används bland annat i energi-, kosmetika-, gödsel- och foderindustrin samt för pälsdjurs- och sällskapsdjursmat.

Våra resurssmarta behandlings- och produktionsprocesser baserar sig på principerna för cirkulär ekonomi. Syftet med dem är att bevara värdefulla näringsämnen från köttindustrins biprodukter och behålla dem i samhällets kretslopp så länge som möjligt och med så liten förlust som möjligt. Vi har satsat på tekniska innovationer med hjälp av vilka vi utnyttjar all den råvara som kommer till oss och själva producerar den energi vi behöver.

En hållbar produktivitet inom jordbruket och en effektiv resursanvändning är hörnstenar i vår verksamhet. Vi samarbetar tätt med olika forskningsinstitut och deltar aktivt i projekt som syftar till att undersöka och utveckla verksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi och agroekologi. Samtidigt förbinder vi oss att utveckla vårt koncept så att det blir ännu mer miljövänligt genom att minska dess miljökonsekvenser och fokusera på möjligheterna till fortsatt förädling av råvaror.

Honkajoki Ab grundades 1967 och ägs av Atria Abp (50 %) och HKScan Finland Ab (50 %). Företaget är en del av Honkajoki-koncernen, som också omfattar Honkajoki Ab:s dotterbolag Findest Protein Oy, GMM Finland Oy, Honkaleather Oy och Remsoil Oy.

Liikevaihto

42,3 M€


Omsättning

2020

Kasvuhakuisuus

5,7 %


Räkenskapsperiodens vinstprocent

2020

Työntekijät

123


Anställda i koncernen

2020

Teurasjäte

173 322


Råmaterial

2020

55,3 %


Solidet

2020

Hållbarhetsrapport

Honkajoki vastuullisuusraportti 2018

Suomeksi (pdf)
In English (pdf)

Vastuullisuusraportti 2019

Suomeksi (pdf)
In English (pdf)

Ta kontakt

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet, våra tjänster och våra produkter.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.